Användarvillkor

Wellify är redo för GDPR.

Inget är viktigare än våra kunder och deras personliga data. Det enda vi delar med din arbetsgivare är hur många från hens företag som använder vår Wellify app och vilka som är med i tävlingsdelen vid en eventuell gemensam uppstart.  Arbetsgivaren kan aldrig att se på vilken nivå en specifik person är utan får endast uppdatering gällande generell statistik.

Har du frågor? Kontakta gärna oss på info@wellify.nu eller på +46 736 220344

Användarvillkor

Sekretessvillkor