Hur förändrar Wellify?

Hur hjälper Wellify till att lösa problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och trötthet?
Vi har hittat inspiration på olika ställen när vi utformat appen, allt ifrån forskning till vanliga människors erfarenhet och upplevelser.

Stillasittande

Definitionen på "stillasittande" är muskulär inaktivitet, dvs vi har samma funktion i kroppen som när vi sover. Kroppens olika funktioner går ner i varv, t.ex. ämnesomsättningen, förbränningen minskar och musklerna är i vila.

Vi sitter i genomsnitt i Sverige 9 timmar/dag. Från våra förfäders förflyttningar och arbete med kroppen har vi gått till mer stillasittande arbeten.

Negativa effekter på hälsan

Våra kroppar är anpassade för att röra på sig och därför får vi flera negativa hälsoeffekter vid långvarigt stillasittande. Detta ökar riskerna för hjärt- kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, övervikt, bukfetma, rubbade blodfetter, högt blodtryck och insulinresistens.

Ny forskning

I dag görs det forskning på hur stillasittandet påverkar utveckling av cancer och depression där det redan har hittats samband. Framförallt ökar dödligheten vid uppkomst av andra fysiska sjukdomar.
Stillasittande tillsammans med ett överflöd av energität kost är tvärtemot vad våra kroppar är skapta för.

Livsavgörande beslut

Att bryta stillasittandet kan rädda liv, men att röra sig efter att ha suttit flera timmar i streck ger avsaknad av effekt. Istället behöver vi enligt rekommendation från forskningen resa oss varje halvtimme.

Källa: ”Långvarigt stillasittande En hälsofara i tiden" (red) Elin Ekblom Bak, GIH

Stress, en vanlig orsak till psykisk ohälsa

Den pykiska ohälsan har ökat drastiskt de senaste åren. Enligt Försäkringskassans mätning 2017 på anpassningsstörningar och reaktion på stress har den i de anmälda fallen av psykisk ohälsa gått från 6237 år 2006 till 36 552 år 2017.

Förebygga stress

Utmattningssyndrom kan drabba alla och alla åldrar. Många saknar kunskap hur stress kan förebyggas, det ligger ett stort ansvar på arbetsplatsen att hjälpa de anställda.

Friskvårdsapp

Vår app skapar meningsfulla pauser med våra wellisar för rörelse, andningsövningar, promenad och pepp. Pauserna är ett sätt för hjärnan att stänga av bruset, hitta fukus igen.

  • Rörelserna ökar blodcirkuationen minskar spänningar som uppkommer lätt vid stress vilket leder till att du behåller orken hela dagen och även hemma.
  • Peppwellisar finns för att skapa en god stämning på din arbetsplats men även för dig så att du får en bättre självkänsla och blir gladare.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR INFO OM HUR DU KAN STARTA IGÅNG