Vi är peppare för Generation Pep

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom att möjliggöra rörelse i skolan under skoldagen, genom att lärare tillhandahåller vår app. Samt genom att skapa goda vanor hos människor för att inspirera till att få igång vardagsmotionen. "Barn gör inte som man säger, de gör som man gör." 

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Läs mer om Generation Pep och deras arbete

Kontakta oss om du vill ha in appen på en skola